(She’s So Fine) I Just Gotta Make Her Mine – Syl Johnson (#222)